Pelaamisen mainostamisella ei ole juuri vaikutusta pelaamisen aiheuttamiin ongelmiin

Huolimatta yleisestä uskomuksesta, että pelaamista edistävä mainonta olisi vastuussa ongelmapelaajien ongelmista, tutkimukset osoittavat, että mainonnalla on vain marginaalinen vaikutus nuorten pelaamisongelmiin.

Tämä on aika mielenkiintoinen tutkimustulos. Todellakin, siitä huolimatta että pelaamisen mainostaminen Englannissa on kasvanut aina Gambling Actin säätämisestä, vuodesta 2005 lähtien, voimassa oleva säätelyjärjestelmä näyttää toimivan tyydyttävästi. Tämän artikkelin tavoite on näyttää, että vaikka pelaamisella on kielteisiä sivuvaikutuksia, viimeisimmät raportit tuovat lisätietoja tähän yleisesti tiedettyyn seikkaan. Mikäli pelaaminen on sinulle vielä uutta, kurkkaa ensitöiksi kattava kasino opas.

Pelaamisen mainostamista koskevat säädökset

Englannissa kaksi itsesäätelykokonaisuutta on määrätty luonnostelemaan ja ylläpitämään Englannin Mainonnan Termistöä: the Committee of Advertising Practice (CAP) ja The Broadcast Committee of Advertising Practice (BCAP). The Department of Culture, Media, and Sports (DCMS) valvoo komitean Pelaamiskatsauksia ja on vastuussa Englannin peliteollisuuden säätelystä.

jp-talotekniikka.fi nettisivun mukaan CAP:n johtaja Shahriar Coupal antoi äskettäin lausunnon: ”Olemme tietoisia siitä, että rahasta pelaaminen voi olla keskustelua herättävä asia ja juuri tästä syystä tiukat säädökset ovat paikallaan, joiden tehtävänä on taata, että pelaamisen mainostaminen tapahtuu sääntöjä noudattaen. Vaikka tutkimustuloksemme osoittavatkin, että säätämämme pelaamissäädökset koskien pelaamisen mainostamista ovat tehokkaita, pysymme koko ajan varuillamme ja ryhdymme heti toimiin, jos tutkimukset osoittavat, että lapset tai vaikutuksille alttiit kansaiset joutuvat vaaraan.”

Kun arvioimme rahapeleistä johtuvia harmeja, kaksi avainindikaattoria on otettava huomioon: ongelmapelaaminen ja alaikäisten pelaaminen. Viimeisimmät raportit osoittivat, että vuosi 2007 oli aika, jolloin rahapelien mainonta kasvoi huomattavasti. Kuitenkin juuri tuosta vuodesta lähtien nuo kaksi indikaattoria ovat laskeneet huomattavasti ja pysyneet alhaisimmilla tasoillaan.

Rahasta pelaamisen kasvu vs. pelaamisongelmien kasvu

Vaikka pelaamisen mainonnalla on kiistaton vaikutus pelaamiseen, sillä on suhteellisen pieni vaikutus palaamisen ongelmiin sinänsä. Sekä CAP että BCAP ottavat huomioon tämän todisteen säädöstensä alueilla. Kuitenkaan, se ei tuo esiin mitään, joka innostaisi tiukentamaan uhkapelien mainonnan rajoituksia. Raportissa sanottiin: ”Tervehdimme ilolla halua jatkuvaan varovaisuuteen ja jatkuvaan metodologisesti korkealuokkaiseen tutkimukseen tällä tärkeällä alueella ja tulemme jatkamaan työtämme varmistaaksemme, että Englannin mainontasäädökset pysyvät säädetyllä kontrollitasolla ja varmistavat että uhkapelimainonta on vastuulista.”

Katsauksessaan Responsible Gambling Trustin suhteen tri Per Binde huomautti, että valppaus on tärkeintä uhkapelimainonnan sääntelyn suhteen. Tosiaankin tri Binde yksilöi riippuvuussuhteen rajoitukset uhkapelimainonnan ja pelaamisesta johtuvien ongelmien välillä. Katsaus osoitti, että on olemassa tarve ymmärtää pelaamisongelmien alkuperä ja pelaamisongelmaan liittyvät seikat.

Mainonnan kieltäminen määrätyissä medioissa ei näytä olevan todennäköistä lähitulevaisuudessa, vaikka sitä on ehdotettu. Tämä on aika rauhoittava päätös

kasino- ja uhkapeliteollisuudelle, joka jo nyt kohtaa asiasta nousseet ongelmat.

Uhkapelien mainonta on Suomessa hyvin rajoitettua, pelaamme siitä huolimatta ahkerasti lottoa ja nettipelejä. Lue myös muista mielenkiintoisista aiheistamme: